DRUGA POŁÓWKA BRANDINGU CZYLI O NARZĘDZIACH KREOWANIA WIZERUNKU
Niestandardowe formy treningu w rehabilitacji kardiologicznej
Motywacja w procesie edukacji fizycznej
Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku – wybrane zagadnienia
Badania z wykorzystaniem eyetrackera – zastosowanie w marketingu sportowym
Teoretyczno-praktyczne i empiryczne aspekty tańca
TURYSTYKA AKTYWNA W TEORII I PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Podręcznik dla studentów
Czym jest turystyka? Wokół podstawowych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych
The child with hearing impairment. Implications for theory and practice
Współczesne problemy wychowania fizycznego część 3
Meetings Industry in Kaunas
Agresywne zachowania widowni sportowej
Wykorzystanie strategii negocjacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach o wysokim stopniu ryzyka – z perspektywy negocjacji policyjnych
Wybrane aspekty wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego w świetle badań
Aktywność fizyczna w promocji zdrowia – wybrane zagadnienia
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci część II. Studium przypadku
Zarządzanie podmiotami enoturystycznymi na przykładzie funkcjonowania wybranych winnic województwa podkarpackiego
Piłkarskie widowisko sportowe. Wybrane zagadnienia organizacyjne, prawne i profilaktyczne
Piłka siatkowa – technika, taktyka, przygotowanie motoryczne
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym w Warunkach Sieci, część I, Kompendium Wiedzy Teoretycznej
Podstawy prawne świadczenia usług przez organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych
Patologie społeczne i ich ograniczanie w securitologicznej strategii działania Policji
Uwarunkowania i możliwości realizacji aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”
Biologia medyczna, materiały do ćwiczeń dla studentów
Zarządzanie w ochronie zdrowia cz. I