Metody i techniki stosowania kajdanek przez osoby uprawnione
4 Międzynarodowa Konferencja Naukowa 20-21 maja 2021 r.
Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka. Książka abstraktów
Sports for people with disabilities. Theory and practice
Sport osób z niepełnosprawnością. Teoria i praktyka
Recreation and leisure in contemporary society
Przegląd narzędzi do e-learningu w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Podręcznik dla studentów i wykładowców
Aktywność fizyczna i trening zdrowotny seniorów
Wieloaspektowy przegląd działalności organizacji w nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości
Zakres i efektywność narzędzi e-learningowych wykorzystywanych w kształceniu studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
Współczesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 4
Praca magisterska. Poradnik i materiały pomocnicze dla studentów turystyki i rekreacji
Joga w kontekstach kulturowych 3
Doping w sporcie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość?
Antropologia. Materiały do ćwiczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Anatomia człowieka. Tom 1. Układ kostny. Skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia
Physical activity in prevention and health promotion
DRUGA POŁÓWKA BRANDINGU CZYLI O NARZĘDZIACH KREOWANIA WIZERUNKU
Niestandardowe formy treningu w rehabilitacji kardiologicznej
Motywacja w procesie edukacji fizycznej
Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku – wybrane zagadnienia
Badania z wykorzystaniem eyetrackera – zastosowanie w marketingu sportowym
Teoretyczno-praktyczne i empiryczne aspekty tańca
TURYSTYKA AKTYWNA W TEORII I PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Podręcznik dla studentów
Czym jest turystyka? Wokół podstawowych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych
The child with hearing impairment. Implications for theory and practice
Współczesne problemy wychowania fizycznego część 3
Meetings Industry in Kaunas
Agresywne zachowania widowni sportowej
Wykorzystanie strategii negocjacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach o wysokim stopniu ryzyka – z perspektywy negocjacji policyjnych
Wybrane aspekty wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego w świetle badań
Aktywność fizyczna w promocji zdrowia – wybrane zagadnienia
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci część II. Studium przypadku
Piłkarskie widowisko sportowe. Wybrane zagadnienia organizacyjne, prawne i profilaktyczne
Piłka siatkowa – technika, taktyka, przygotowanie motoryczne
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym w Warunkach Sieci, część I, Kompendium Wiedzy Teoretycznej
Podstawy prawne świadczenia usług przez organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych
Patologie społeczne i ich ograniczanie w securitologicznej strategii działania Policji
Uwarunkowania i możliwości realizacji aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”
Biologia medyczna, materiały do ćwiczeń dla studentów
Zarządzanie w ochronie zdrowia cz. I