Szanowni Państwo,

Nawiązując do często zadawanego pytania dotyczącego sposobu obliczania punktacji za poszczególne publikacje, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z obecnie obowiązującymi dokumentami, a także stronami internetowymi, które, będąc regularnie uaktualniane, stanowią kompendium wiedzy w tym temacie. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z niniejszym materiałem pozwoli na rozwianie Państwa wszelkich wątpliwości związanych z tą kwestią.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Dział Wydawnictw

1) Strona Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów:

www.ck.gov.pl

2) Warsztat badacza – serwis Emanuela Kulczyckiego, zawierający m. in. wykaz czasopism punktowanych, informacje dot. punktów za poszczególne publikacje, informacje dot. nowego trybu habilitacji i inne:

ekulczycki.pl

Pliki do pobrania:

1) Punktacja dorobku naukowego
2) Lista punktowanych czasopism
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154)